Współczesne źródło wiedzy – OSINT, GEOINT, IMINT

W dobie społeczeństwa cyfrowego, które zakupy robi przez sieć Internet, zarządza swoimi finansami z pozycji smartfonów, czy też przeniosło znaczną część relacji i komunikacji do mediów społecznościowych, rodzą się nowe możliwości pozyskiwania informacji. Analiza OSINT prowadzi nas do wiedzy, a następnie mądrości, która wbrew pozorom może być ekskluzywna. Każdy wie, że w Internecie nic nie ginie i można tam znaleźć prawie wszystko. Ale to jak te informacje wydobyć oraz poprawnie zinterpretować wymaga już określonej wiedzy, umiejętności i praktyki. Ogromne zasoby i szybkość w dostępie do nich sprawiają, że pominięcie tego istotnego źródła informacji może nieść wymierne negatywne skutki dla działań prowadzonych przez dziennikarzy śledczych, detektywów, czy szeroko pojętych służb.

OSINT w kilku słowach

Analiza źródeł otwartych (OSINT, biały wywiad) to pojęcie bardzo szerokie – od analiz społecznościowych, po powiązania kapitałowe. Jedno w tym wszystkim jest najważniejsze – poprawne rozumienie materii. Materią jest źródło otwarte, tj. powszechnie dostępna informacja, która jest upubliczniona przez jej autora lub możliwa do uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów (np. informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej). Przykładowe źródła informacji do białego wywiadu:

  • informacje oficjalne (np. komunikaty prasowe),
  • media społecznościowe,
  • prasa, radio, telewizja,
  • publikacje naukowe,
  • biuletyny, informatory,
  • krajowe rejestry biznesowe,
  • tematyczne bazy danych.

Należy pamiętać, że nie jest to katalog zamknięty!

Analitykiem OSINT może być każdy?

Każdy jest w stanie, a nawet powinien poznać pewne mechanizmy funkcjonujące w źródłach otwartych, które pozwolą znacznie lepiej poruszać się w świecie Internetu. Analityk źródeł otwartych z krwi i kości to jednak ktoś więcej – zwykle osoba dociekliwa, spostrzegawcza, posiadająca szeroką wiedzę ogólną, z doskonałymi umiejętnościami pisarskimi, ale także bardzo dobrą znajomością komputera, Internetu i technologii informacyjnych. Czy każdy kto robi research w źródłach otwartych to OSINTowiec? Zdecydowanie nie. Ale każdy może nim zostać, ponieważ praktyka i szkolenia pozwalają na wykształcenie wymienionych cech. Wówczas tylko krok dzieli nas od zostania Mistrzem Analizy OSINT! Podejmij wyzwanie i zostań Mistrzem OSINT wraz z osintquest.pl!

Profesjonalnie zorganizowany OSINT jako element biznesu lub struktur gospodarczych, politycznych, militarnych i wywiadowczych państwa zapewnia dostęp do informacji, które umożliwiają weryfikację podmiotów i osób w każdym aspekcie.

Cyberdefence24, artykuł z 13 maja 2019 r. „OSINT – kluczowy element nowoczesnego wywiadu i kontrwywiadu”

GEOINT i IMINT – perfekcyjne uzupełnienie dla OSINT

OSINT jako stosunkowo młody aspekt analiz informacji doskonale uzupełnia się z funkcjonującym już od lat rozpoznaniem geoprzestrzennym (GEOINT) oraz obrazowym (IMINT). Nikt nie będzie zaskoczony, że tego typu analizy swoje źródła mają w wojsku, a w szczególności wojsku amerykańskim. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie w wykorzystywaniu Geospatial Intelligence w codziennej pracy analityczno-researcherskiej. W dodatku w zestawieniu z analizą źródeł otwartych wiedza geoprzestrzenna może dostarczać nowych, nieodkrytych dotąd faktów.

O GEOINT słów kilka

Wywiad geoprzestrzenny obejmuje „wykorzystywanie i analizę obrazów oraz informacji geoprzestrzennych w celu opisania, oceny i wizualizacji cech fizycznych i geograficznych, mówiących o działaniach podejmowanych na Ziemi. GEOINT składa się ze zdjęć, informacji obrazowych (IMINT) i informacji geoprzestrzennych” (§ 467, United States Code, 2006 Edition, Title 10 – ARMED FORCES, Section 467: Definitions). GEOINT pozwala na oszacowanie efektów różnorodnych zjawisk, mogących mieć wpływ na przebieg przedsięwzięcia. Co więcej, dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju danych i analiz stanowi podstawę do opracowania zintegrowanego obrazu operacji uwarunkowanej przestrzennie. Pozwala to na przewidzenie dokładnej lokalizacji wystąpienia zdarzeń, określenie ich znaczenia, co jest kluczowe na etapie podejmowania decyzji i szybkiego rozpoczęcia działań przez powołane do tego służby. Na funkcjonowanie GEOINT składają się zatem trzy uzupełniające się wzajemnie komponenty tj. same zdjęcia, informacje o obrazach (w tym metadane) oraz dane geoprzestrzenne.

GEOINT i IMINT w praktyce?

W celu delikatnego przybliżenia problematyki GEOINT oraz IMINT zwróćmy uwagę na publikację Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia pt. „TWIERDZA KALININGRAD – coraz bliżej Moskwy” (ŹRÓDŁO: KLIKNIJ). Zachęcamy do przeczytania całości publikacji, ale na samym końcu autor wymienia listę rosyjskich jednostek wojskowych działających w obwodzie kaliningradzkim. Podane fakty można weryfikować oraz sprawdzać jednocześnie ruchy wojsk Federacji Rosyjskiej na wybranym obszarze. Wszystko dzięki zastosowaniu metod analizy geoprzestrzennej. Dla przykładu – z raportu OSW wynika, że w Donskoje znajduje się baza lotnicza Floty Bałtyckiej Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej. Dzięki rozpoznaniu obrazowemu jesteśmy w stanie ustalić (Google Maps) jaki sprzęt aktualnie stacjonuje we wskazanej jednostce oraz np. monitorować zmiany w tym zakresie.