W tym artykule odpowiemy na pytanie czy i jak przedsiębiorcy mogą wykorzystać informacje uzyskane ze źródeł otwartych w swojej bieżącej działalności, a także jakie wymierne korzyści mogą z tego wynikać.

Biznes a źródła otwarte – rewolucja informacyjna na naszych oczach

Znaczenie analizy źródeł otwartych informacji znacząco wzrosło w ciągu ostatnich 10 lat. Przyczyn tego należy doszukiwać się w rewolucji informacyjnej, której ucieleśnieniem stało się Web 3.0 czyli sieć współtworzona przez użytkowników. To z kolei pociągnęło za sobą zmianę pod względem ilościowym oraz jakościowymi w zakresie danych ogólnodostępnych.

Nasze życie przesuwa się w kierunku cyberprzestrzeni. Obowiązującym standardem jest „zauważalność” podmiotów gospodarczych w sieci. Powiedzenie, że: „jeśli nie ma Ciebie w sieci to nie istniejesz” jest szczególnie aktualne w przypadku podmiotów gospodarczych.

Realne wykorzystanie OSINT w działalności gospodarczej

Poniżej przedstawiamy kilka aspektów działalności gospodarczej, gdzie OSINT może, a nawet powinien zostać wykorzystany:

  • weryfikacja kontrahentów
  • rozpoznawanie rynku i wyszukiwanie nowych pomysłów na rozwój działalności
  • monitoring reputacji
  • monitoring konkurencji
  • rekrutacja pracowników

Analiza źródeł otwartych a wstępna weryfikacja kontrahentów

Dzięki analizie źródeł otwartych potwierdzamy fakt zarejestrowania i aktywności podmiotu, uzyskujemy podstawowe dane, takie jak siedzibę, osoby zaangażowane w firmie, przedmiot działalności, status płatnika VAT. Uzupełniamy to danymi z historii przetargów, czy też informacjami z rejestrów dłużników. Dodatkowo zbieramy informacje dotyczące wizerunku kontrahenta, gdyż może ona mieć wpływ na postrzeganie naszej firmy. Te informacje są nieocenione jeśli nawiązujemy współpracę z nowym, nieznanym nam podmiotem o niepotwierdzonej reputacji, który siedzibę ma w miejscu o niższym statusie lub na adresie wirtualnym, jak kilkaset innych podmiotów. OSINT w zakresie weryfikacji naszych kontrahentów z jednej strony może poprawić postrzeganie naszej firmy, a z drugiej strony uchronić nas przed nieuczciwym współpracownikiem.

Analiza źródeł otwartych a rozpoznanie rynku i wyszukiwanie nowych pomysłów na rozwój działalności

Jak OSINT może przydać się w tym zakresie? Możemy tworzyć mapę rynku, która obejmuje takie aspekty, jak działające w tej branży podmioty, wartość rynku, oferowane usługi, zachodzące trendy i megatrendy. Kluczowe jest także ustalenie potencjalnych ryzyk oraz zagrożeń związanych z prowadzeniem określonej działalności. Mówiąc inaczej – dzięki analizie źródeł otwartych możemy szukać niszy rynkowej, która będzie stanowiła zachętę do inwestycji.  

Analiza źródeł otwartych a monitoring reputacji naszego podmiotu

Z wykorzystaniem różnorodnego oprogramowania m.in. do analizy mediów społecznościowych, czy też wpisów na platformach blogowych jesteśmy w stanie stworzyć obraz swojej marki w sieci. Ważnym aspektem jest także ochrona dobrego imienia i reagowanie na pojawiające się negatywne treści odnoszące się do naszej firmy. Z drugiej strony media społecznościowe możemy wykorzystać do kreowania pozytywnego wizerunku. Zadanie to możemy realizować sami lub też zlecić doświadczonym profesjonalistom Public Relations.

Analiza źródeł otwartych a monitoring konkurencji

Analogicznie jak w przypadku monitoringu reputacji dążymy do stworzenia możliwie całościowego obrazu konkurencji funkcjonującego w mediach społecznościowych. Przydatne mogą być wszelkie dane dotyczące działalności konkurencji, opinie i komentarze. Te działania oznaczają także uzyskanie informacji na temat struktury konkurencji i rozpoznanie struktury podmiotu w oparciu o informacje
ze źródeł otwartych, w tym mapowanie infrastruktury informatycznej co obejmuje ustalenie domen, numerów IP, wykorzystywanego oprogramowania i usług oraz lokalizacji.

Analiza źródeł otwartych a rekrutacja pracowników

Znaczenie wykorzystania OSINTu w procesie rekrutacji wzrosło istotnie w ostatnich latach. Wpływ na to miała sytuacja na rynku pracy, która charakteryzowała się narastającym niedoborem specjalistów z niektórych branż np. informatyków. Z drugiej strony sukces takich platform jak LinkedIn i Goldenline przyczynił się do redefiniowania całego procesu rekrutacji i szerokiego wykorzystania w nim informacji uzyskanych ze źródeł otwartych. Profesjonalny pracownik Human Resources wykorzystuje źródła otwarte na porządku dziennym do typowania potencjalnych pracowników i nawiązywania z nimi kontaktu.

Świat OSINT i świat biznesu to dobrzy przyjaciele

Wykorzystanie OSINT w działalności gospodarczej jest nieodzowne i wynika to ze specyfiki czasów, które charakteryzują się ogromną ilością informacji dostępnych na wyciągnięcie ręki. Ten kto nauczy się korzystać z dobrodziejstw technologii informacyjnych osiągnie przewagę względem konkurencji
i ma większą szansę na coraz bardziej globalnym rynku. Bez większych wątpliwości stawiamy tezę – jeśli chcesz aby Twoja firma działała sprawniej, a jej wyniki były coraz lepsze – zaprzyjaźnij się z analizą źródeł otwartych!