Poza aplikacjami do użytku codziennego w ramach prowadzenia analiz OSINT warto zastanowić się nad szerszym zagadnieniem - w czym na co dzień prowadzić swoje analizy i przeglądać sieć. W tym wypadku w ostatnich miesiącach odpowiedź jest jasna i jednoznaczna....